Jak lépe sdílet veřejný prostor ve městech poradí Evropský týden mobility 2024!

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16. až 22. září 📅. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. ETM je ideální příležitostí pro obyvatele cíleně vyzkoušet alternativní způsoby dopravy a užít si výsady městského prostředí bez automobilů. 🚴‍♀️

 

Do ETM se tradičně zapojují obce, v posledních letech se mohou se svými projekty přihlásit také iniciativy a neziskové organizace. Vítané jsou všechny aktivity na podporu veřejné dopravy, chůze, cyklistiky i dalších forem aktivní a udržitelné městské mobility. 

 

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY 2024: Náš společný prostor

 

Pořadatelé znovu vyzývají k akci sloganem „Kombinuj a jeď!“. Téma letošního ročníku „Náš společný prostor“ pak odkazuje na veřejný prostor v našich městech a snaží se vyzdvihnout mnohé přínosy, které pro naši společnost má jeho spravedlivé rozdělení, ať už se bavíme o bezpečnosti silničního provozu, míře hlukového zatížení, znečištění ovzduší nebo kvalitě života jako takové.

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY nás všechny zve ke společnému rozhodnutí o tom, jak chceme náš veřejný prostor sdílet a ujistit se, že se každý může pohybovat bezpečně, pohodlně a v příjemném prostředí.

 

Registrace obcí

Registrace do ETM je pro všechny zdarma a nevyplývají z ní žádné další povinnosti. Ke kampani se může připojit každá obec 🌇, ať už se rozhodnete zorganizovat jakoukoliv aktivitu na podporu udržitelné mobility (procházku městem, cyklojízdy, Den bez aut, přednášky či aktivity pro děti). Díky oficiální registraci získají účastníci přístup k užitečným materiálům, ze kterých mohou čerpat inspiraci. Město či obec získá navíc pozitivní publicitu.

📝 Registrační formulář do Evropského týdne mobility 2024 v češtině naleznete na tomto odkazu.

 

Registrace dalších subjektů

Velký přínos pro rozvoj udržitelné městské mobility mají často také různé iniciativy, neziskové organizace, vzdělávací instituce, spolky a další. Veškeré aktivity a projekty na podporu aktivní mobility jsou velmi vítané součást kampaně ETM. Váš projekt pak bude zveřejněn na oficiálních stránkách vedle dalších aktivit konaných napříč Evropou.

📝  Svou AKCIMOBILITY můžete zaregistrovat na tomto odkazu.

👉 Další informace naleznete stejně jako Tematického průvodce a další letošní podklady na webu Ministerstva životního prostředí.

Publikováno dne: 18.6.2024