Chytrý venkov – Česko je součástí Smart Rural 27

 

Co znamená, že je venkov „chytrý“?  V Česku se postupně prosazuje názor, že v pojmu „chytrý“ nejsou zahrnuty jen nové technologie, ale že se (také prostřednictvím nových technologií) vytvářejí lepší podmínky pro život lidí kdekoli by chtěli žít – ve městě, na vesnici, na samotě. A v Česku je už řada příkladů, jak se v tomto smyslu venkov mění. Venkov už dávno není jen pro ty, kteří pracují v zemědělství. A už dávno není jen pro ty, kteří mají menší požadavky na služby, kdysi dostupné jen ve městech. 

Tyto poznatky máme možnost sdílet s širší komunitou v rámci evropského projektu Smart Rural 27. Informace o něm a řadu poznatků z několika členských zemí EU najdete na adrese https://www.smartrural27.eu/ Cílem projektu je vytvořit pilotní evropskou observatoř, která bude shromažďovat a šířit poznatky, příklady dobré praxe z toho, jak chytrý venkov funguje. Zároveň tím bude podporovat zemědělskou a další politiky EU tak, aby se venkovu dal náležitý prostor a význam při dosahování celoevropských „zelených“ cílů.

Česko je v projektu zapojeno prostřednictvím diskusní platformy Ateliér Česko, z.s. Naplánované jsou na tento rok celkem tři diskusní semináře – k podnikání v chytrých obcích, energetickým komunitám a eHealth. První seminář proběhl 22. června v Českých Budějovicích, kde se vedla diskuze o tom, co znamená podnikat na venkově, jak toto podnikání ovlivnila pandemie koronaviru a co by nejvíce pomohlo lokálnímu byznysu dnes. Seminář se konal v Jihočeském vědeckotechnickém parku za účasti starostů jihočeských obcí a měst, vysokoškolských pedagogů a dalších zájemců. Prezentovány byly velmi zajímavé aktivity vedení města Jindřichův Hradec ve prospěch podnikání zejména začínajících, mladých podnikatelů, které by chtěli ve městě udržet. CzechInvest zase zkouší na podporu spolupráce obcí a firem tržiště příležitostí -  https://trziste.czechinvest.org/. Diskuse na semináři byla pak podnětem pro návštěvu v Ražicích, konkrétně v muzeu a malém coworkingovém pracovišti.

Další seminář je naplánován do Jindřichova Hradce na 26. září, poslední pak bude 30. listopadu v Praze.

Publikováno dne: 24.8.2023