Koncepce Smart Cities

Dne 10. 5. 2021 byla vládou schválena Koncepce Smart Cities – Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony. Ministerstvo pro místní rozvoj chce tímto dokumentem podporovat a motivovat obce k chytrému řešení nových problémů a výzev, které vyvstaly i vlivem pandemie koronaviru.

Koncepce vychází z možnosti využití nových nástrojů, zejména digitalizace, k vytvoření dobrých podmínek pro život lidí kdekoli v České republice, ve městech i v malých obcích. Klíčovým průřezovým aspektem je posílení odolnosti, a to jak s ohledem na rychlé celospolečenské změny, tak na potřebu řešit dopady pandemie COVID-19. Cílem je vyšší kvalita života, veřejných služeb a dobré podmínky pro život lidí v České republice. Na základě tohoto dokumentu bude připravována a poskytována podpora aktivitám v území.

Publikováno dne: 24.11.2021